Objednejte si nezávaznou konzultaci:   + 420 605 753 076 rita.kramerova@seznam.cz

Ohlédnutí zpět a o krok dál

27. 3. 2021

Mám pocit, že pro to vyjádřit vše, co cítím v bolesti nad ztrátami mnohých nenacházím vhodných slov. Prožíváme časy, pro které snad najdeme slova v nejstarší Knize knih, vepsaná v přesvědčení o smyslu BYTÍ v našich srdcích. 

Dopady na psýché nás všech budou v čase kulminovat podobně, jako nás zahltila epidemie. Setkávám se nyní s mnoha velmi těžkými příběhy některých z vás. Prosím, necítíte-li se psychicky dobře, najděte  pro svá duševní trápení odbornou pomoc. I když moje možnosti vzít nového klienta do terapie jsou už minimální, vždy si najdu čas na jednorázové či krátkodobé konzultace, budete-li si chtít popovídat o tom, jak se nyní cítíte. Zaznamenávám, že se zvyšuje počet lidí, kteří se sebemedikují rizikovou konzumací alkoholu nebo léků na zklidnění. Máte-li pochybnosti, zda už se neblížíte k hranici, kdy lze vnímat užívání těchto látek jako problémové, přijďte se poradit. Čas hraje svoji roli! 

V případě akutních potíží jsou zde krizové služby a linky, například pražský RIAPS, nebo krizová centra u psychiatrických nemocnic.

Současná doba nás naučila i v terapiích více využívat on-line prostředí. I když jsem zprvu byla skeptická k možnostem, které nabízí internet, pro naprostou většinu klientských situací je i terapie přes webové aplikace dostatečná, dokonce v některých tématech se i klienti cítí lépe, mají-li osobní odstup.

I v našem „nedouškovském“ světě to byl velmi náročný rok. Blížil se termín každoroční Mše za děti na pražském Vyšehradě, protiepidemiologická opatření zpřísňovala a zavírala rodiče i s dětmi mezi čtyři stěny domova. A to ještě v tom lepším případě, protože nemocniční svět byl ještě více uzavřený než obvykle. A tak se nás dalo pár lidí dohromady, a během chvíle jsme připravili projekt „Vzkaz do Nebe“, s prvotní myšlenkou spojit všechny z nás,  kteří jsou nějak srdcem s našimi Nedoušky. Některé vzkazy jsou i virtuální vzpomínku na ty děti, které zemřely. Děkuji všem, kteří nám dávají „like“ a co čas stačí, pokračujeme dál! Stejně jako ve spolupráci s TV NOE, která jak vloni, tak i tento rok spolu s rádiem Proglas Mši svatou zprostředkuje do světa. Děkujeme!

Tento rok bude výjimečný i osobností, která přijala pozvání obřad Mše svaté celebrovat. Poprvé přijal pozvání P. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Na kůru se opět ozve hlas hvězd, které budou zpívat pro Nebe, a to paní Pavlíny Senič a maestra Cavalcantiho, s dalšími špičkovými hudebníky. V roce 2020 jsme skoro ve všem při organizaci improvizovali, a to, že se z kůru ozvaly právě tyto naše pěvecké špičky byla vlastně zásluha zavřených koncertních sálů. Ale atmosféra na Vyšehradě umělce tak vtáhla, že když jsem jenom zmínila datum letošního setkání, maestro vzal diář a pronesl: „budeme tam“. Však jak naplňující to bylo vloni si díky televizi můžeme připomínat ze záznamu

Ale to už jsem s plány až listopadu. Teď se ještě stále brodíme ve zprávách o počtu úmrtí a hospitalizovaných. Velmi mnoho z nás přichází o členy rodin a své blízké. Také o živobytí, pracně budované firmy. 

Těžké doby se dají přežít, když jdeme dopředu v malých krocích. Na té cestě přeji nám všem hlavně zdraví a hodně sil. A nejsme na to sami …  

 

Archiv příspěvků