Objednejte si nezávaznou konzultaci:   + 420 605 753 076 rita.kramerova@seznam.cz

Psychoterapeutické poradenství

Délka trvání poradenského terapeutického sezení (individuálního nebo párového):

 50 minut ……. cena 1.100 Kč

 80 minut ……. cena 1.650 Kč

Díky spolupráci s Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny je možné zažádat o terapii pro klienty také zdarma! Pro přesné podmínky mne prosím nezávazně kontaktujte!

Díky spolupráci s organizací proFEM je možné žádat o terapii traumatu znásilnění či sexuálního zneužívání s finanční dotací! Pro přesné podmínky mě prosím nezávazně kontaktujte! 

Účastním se též programu VZP, ve kterém můžete získat příspěvek na terapii až 5.000 Kč.

Platební podmínky: platba kartou, nebo na základě vystavené faktury platba na účet.

Nepřijímám hotovostní platby. 

Při zrušení termínu ze strany klienta ve lhůtě kratší než 24  hodin poplatek 1.100 Kč, popřípadě dle domluvy.

Přednášky, workshopy

Pořádám také přednášky, workshopy na téma dle mé specializace – cena stanovena dle dohody. 

Objednejte si úvodní konzultaci

Moje práce je pod supervizí Mgr. Jakuba Zlámaného, PhD. a Mgr. Kateřiny Hollé, PhD, PhDr. et Mgr. Zuzany Čepelíkové (EMDR) a Mgr. Lucie Kašové (párová terapie).

Jsem Řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a řídím se jejím Etickým kodexem.