Objednejte si nezávaznou konzultaci:   + 420 605 753 076 rita.kramerova@seznam.cz

Téma církevní komunity

22. 7. 2019

Pro svoji diplomovou práci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií jsem si zvolila téma z prostředí církve. Během zpracování podkladů a při setkávání se s mnohými zajímavými lidskými příběhy jsem se rozhodla dále se věnovat terapii traumat mocenského, emočního a sexuálního zneužívání, které sebou přináší bytí ve specifickém komunitním prostředí. Zveřejněním příběhů ze své diplomové práce naplňuji slib, který jsem svým respondentům dala. Moje práce jako taková byla obhájena s výhradami k metodickému vyhodnocení výzkumu, ale její obsah a témata jsou diskutována uvnitř i na okraji církevního prostředí. Proto i zde celou práci zveřejňuji.

Z anotace:

Kostel Římskokatolické církve je plný symbolů, které jsou vnímány křesťany ze všech kontinentů shodně. Považuji tedy toto místo za nízkoprahové zařízení, do jehož dveří vstupuje bez bariér kdokoliv, kdo se nachází v nouzi duchovní, duševní či sociální. Nově příchozí může využít určité anonymity, ale také může očekávat, že bude společenstvím přijat a jeho sociální potřeby budou nějakým způsobem naplňovány.

Zajímá mě význam komunity v církevním společenství, kdo nebo co utváří komunitu a pravidla v ní, jaké hodnoty dává společenství jedinci. Jako podstatné vnímám otázky, jak církevní prostředí reaguje na aktuální vývoj společnosti a zdali se nabídka církevních společenství nemíjí s potřebami lidí, kteří hledají svoje místo ve farním společenství.

Pro zájemce dávám k dispozici ke stažení text včetně sedmi příloh, které tvoří anonymizované záznamy vybraných výzkumných rozhovorů:

Archiv příspěvků