Objednejte si nezávaznou konzultaci:   + 420 605 753 076 rita.kramerova@seznam.cz

O mně

 

Komplikované těhotenství, narození dítěte předčasně i zpráva o jeho postižení mě nakonec přivedli k volbě změny poslání ve svém životě. Opustila jsem svět finančnictví, doplnila jsem si požadované odborné vzdělání, a jako svoji hlavní specializaci zvolila terapeutickou práci tématem mateřských traumat. Po několika letech praxe mojí poradenskou práci vyhledávají i přeživší sexuálního násilí, zneužívání a znásilnění, lidé se závislostmi i ti z nás, kteří se jen necítí dobře sami se sebou a druhými. 

 

 

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, 2014-2019.

Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví, 2014-2019. Nyní se připravuji na závěrečné zkoušky a splnění kvalifikace pro Úplné psychoterapeutické vzdělání. 

Výcvik v krizové intervenci, 2018 půlroční v rámci studia, 2019 Déčko Liberec.

Další kurzy, odborné semináře, například:

Mgr. Hana Vojtková, Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurogiologie a vztahové vazby, 2019

Diakonie ČCE-SKP Násilí v křesťanských rodinách – stále neviditelné zlo, 2018

Cesta domů, Komplikované truchlení, 2019

EJF Akademie – Vývoj a implementace ochranných konceptů u sexuálního a tělesného násilí v zařízeních pro pomoc dětem a mladistvým (zaměřeno na církevní prostředí, Německo), 2019

UK, KTF: Prevence sexuálního zneužívání dětí, Úvod do problematiky s ohledem na církevní společenství, 2019 

Certifikovaný poradce pro pozůstalé, členství v Asociaci poradců pro pozůstalé.

 Centrum Alivio Praha: Kurz TRAUMATOTOTERAPIE, 2021

PhDr., Jan Jakub Zlámaný: Výcvik v Aktivní Imaginaci, 2020

Mgr. Lukáš Králíček: Výcvik v práci se sny, 2019

INPARO Pavel Rataj: Kurzy zaměřené na témata řešená v párovém poradenství

  

Dosavadní praxe

Terapeutická, školící a dobrovolnická činnost například pro: Laktační ligu, neonatologické oddělení porodnice u Apolináře, perinatální hospic Dítě v srdci. Terapeutická práce s osobami zasaženými sexuálním nátlakem v prostředí církve. 

Nyní spolupracuji mimo jiné jako terapeutka pro klienty Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, proFEM, a v lékařském zařízení adiCare. Ve své soukromé poradenské praxi vedu terapie i v on-line prostředí, tedy pro česky mluvící klienty z celého světa. 

 

Téma komunita v Římskokatolické církvi

 Diplomová práce z prostředí Římskokatolické církve vzbudila zájem ze strany veřejnosti, laické i církevní, a otevřela některá témata k další diskusi. Zveřejněním textů rozhovorů, které jsem pro zpracování práce použila, plním i svůj slib vůči svým respondentům, kteří si přáli, aby jejich slova byla k dispozici k přečtení veřejnosti.  

Z anotace:

Kostel římskokatolické církve je plný symbolů, které jsou vnímány křesťany ze všech kontinentů shodně. Považuji tedy toto místo za nízkoprahové zařízení, do jehož dveří vstupuje bez bariér kdokoliv, kdo se nachází v nouzi duchovní, duševní či sociální. Nově příchozí může využít určité anonymity, ale také může očekávat, že bude společenstvím přijat a jeho sociální potřeby budou nějakým způsobem naplňovány.

Zajímá mě význam komunity v církevním společenství, kdo nebo co utváří komunitu a pravidla v ní, jaké hodnoty dává společenství jedinci. Jako podstatné vnímám otázky, jak církevní prostředí reaguje na aktuální vývoj společnosti a zdali se nabídka církevních společenství s nemíjí s potřebami lidí, kteří hledají svoje místo ve farním společenství.